Тернопільський університет відкрив професію аналітика
Нд. 1 Листопадаа 2020

ТЕМИ ТИЖНЯ

gazpostach

Тернопільський університет відкрив професію аналітика

Документи

На кафедрі філософії та економічної теорії історичного факультету відкрито нову спеціальність «033. Філософія», галузі знань «03. Гуманітарні науки».

Відтепер на історичному факультеті ТНПУ ім.В.Гнатюка можна здобути затребувану кваліфікацію «Аналітик суспільних процесів» за освітніми рівнями бакалавра та магістра на денній і заочній формі навчання.

Фахівець кваліфікації «Аналітик суспільних процесів» може працювати:
• в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях;
• на викладацьких та інших педагогічних посадах;
• в органах державної влади та місцевого самоврядування;
• в аналітично-інформаційних інституціях;
• у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях;
• у соціальних та культурних закладах, громадських організаціях, політичних партіях тощо.

Професія аналітика є надзвичайно актуальною і престижною у світі й набирає популярності на вітчизняному ринку праці.

Аналітик – це фахівець, що пропонує способи вирішення проблем і визначає напрям руху конкретної сфери. Професійний аналітик є одним з найважливіших працівників будь-якої серйозної приватної фірми чи державної організації.

Навчання за обраною спеціальністю передбачає розвиток таких важливих рис майбутнього фахівця:
• ґрунтовна теоретична підготовка;
• розвинене логічне мислення;
• аналітичні здібності;
• добра пам’ять і уважність;
• комунікабельність;
• відповідальність.

Особливість цієї професії полягає в тому, що, при існуванні певних схем і моделей (математичних, економічних, статистичних та ін.), різних формул, програм для обробки даних і багато іншого, найістотнішим інструментом є все ж здатність людини робити правильні висновки. Діяльність аналітика схематично можна визначити такими етапами: збір інформації — аналіз результатів — прогнозування поліваріантності розвитку подій – вироблення рекомендацій.

Затребуваність аналітика як фахівця визначається його вмінням швидко орієнтуватися в інформаційному потоці, формувати адекватне уявлення про події, що відбуваються довкола, систематизувати дані та робити відповідні прогнози.

Усіх, хто бажає отримати ґрунтовні знання із суспільствознавчих дисциплін, навчитися аналізувати та систематизувати дані, оволодіти мистецтвом критичного мислення та навиками прогнозування, а також цікаво, змістовно і креативно провести студентське життя – запрошуємо на навчання.

Отримуйте найсвіжіші новини у соцмережах:

Facebook

Twitter

Ознайомлений(а)